Ik wil graag in mijn lessen de holistische betekenis van yoga overbrengen zodat je yoga in je dagelijkse leven kunt gebruiken.

Door yoga te beoefenen kun je de oerwetten van ons bestaan herontdekken, deze begrijpen, accepteren en naleven.

 

 

inhoud:

over yoga

Je kunt tegenwoordig in de media veel informatie over yoga vinden. Vragen als: wat is yoga, wat zijn de voordelen van yoga, de geschiedenis van yoga e.d. worden vooral op internet uitvoerig behandeld. Daarom sla ik dit onderwerp op mijn website over en verwijs ik je naar de officiële website van de "Vereniging Yogadocenten Nerderland" t.w. http://yoganederland.nl

Ook over Tai Chi en Qi Gong is op internet ontzettend veel te vinden. Dat heeft als nadeel dat er nogal verwarrende informatie wordt gegeven over m.n. de verschillen tussen beide bewegingsleren. Daarom doe ik hier een poging om die verschillen wel duidelijk uit te leggen.

Qi Gong en Tai Chi zijn nauw met elkaar verbonden en daarom worden de termen vaak door elkaar gebruikt. Tai Chi is in wezen een vechtkunst en heet voluit Tai Chi Chuan. Tai Chi wordt tegenwoordig echter ook gewoon als “innerlijke vechtkunst” beoefend met als aspecten: gezondheid, meditatie en zelfverdediging. Qi Gong is van oorsprong een vorm van gezondheidsoefening. Ze laat onze levensenergie vrij stromen en daar waar nodig  herstellen en vermeerderen om ons in balans te brengen en te houden.

Ook de manier van oefenen verschilt. Tai Chi is een vaste reeks van bewegingen (vorm), die meestal zeer langzaam gedaan wordt. Daarom wordt Tai Chi ook een “meditatie in beweging” genoemd. Qi Gong omvat verschillende bewegingen die in verschillende volgordes gedaan kunnen worden. Iedere beweging wordt als een zelfstandige oefening beschouwd.

Qi Gong kan zelfstandig beoefend worden maar wordt vaak als een warming-up voor Tai Chi gebruikt. In feite zou je kunnen zeggen dat Qi Gong de moeder van Tai Chi is.

soort yogales

De basisvorm van de yogalessen die ik geef, heet Hatha Yoga. Deze richt zich voornamelijk op de lichaamshoudingen (asana’s). Door lichamelijke bewustwording volgt geestelijke bewustwording en omgekeerd. Bij Hatha Yoga ligt het accent op adem-, losmaak-, concentratie- en ontspanningsoefeningen.

In mijn yogales kom je zeker in aanraking met de bekende Saswitha-stijl die gekenmerkt wordt door:

 • Een verantwoorde en gevarieerde yogales waarin staande, zittende en liggende yogahoudingen in een logische opeenvolging zijn geplaatst met aandacht voor het hele lichaam.
 • De adem wordt ingezet als impuls van de beweging en ter verdieping van de houding en de beleving van de houding;
 • Evenwichtige opbouw van inspanning en ontspanning, waarbij rekening wordt gehouden met de mogelijkheden en beperkingen van de cursisten;
 • Concentratie en meditatie krijgen een plaats in het geheel van de les en in specifieke oefeningen, waaronder de ontspanningsoefening aan het eind van de yogales uit: www.yoga-saswitha.nl)

Deze Saswitha-stijl blijft dus de kern van de door mij gegeven yogalessen.

Ik werk doorlopend aan de verdere ontwikkeling van mijn eigen yogastijl die sterk op het behouden en eventueel herstellen van de gezondheid gericht is en die bovendien een heldere leidraad voor zelfontwikkeling biedt. Ik beperk mij in mijn lessen niet tot één zuivere vorm van yoga. Het is een mengeling van verschillende Indiase yogastijlen aangevuld met andere traditionele oosterse bewegingsvormen én moderne inzichten op het gebied van bewegingswetenschap.

Ik maak gebruik van onder andere: Kundalini yoga, Vinyasa yoga, Dru yoga, Do-In, verschillende meditatievormen en Mindfulness. Daarom heb ik ook de Chinese bewegingsvormen zoals Tai Chi en Qi Gong weer “opgepakt” en in mijn programma ingevoerd. Deze “Chinese yoga” ondersteunt en vult de helende kracht van Indiase yoga aan.

Wij zullen in de lessen blijven zoeken naar de verhouding tussen lichaam en geest, gevoel en emotie, ziekte en gezondheid, filosofische theorieën en het dagelijks leven, kortom via yoga zoeken naar de balans tussen de verschillende tegenpolen en door middel van yoga daar eenheid in te brengen.

In de lessen werk ik meestal met thema’s, die met een filosofie achter de yogaoefeningen te maken hebben. Daardoor zul je tijdens de lessen kennis kunnen maken met o.a. het achtvoudige yoga pad van Patanjali, chakra’s, mudra’s, mantra’s en/of de theorie over de anatomie van een bepaalde houding. Je kunt ook meer praktische thema’s tegenkomen zoals “yoga voor vrouwen” of “yoga voor de rug”.

Je bent van harte welkom om met mijn manier van lesgeven kennis te maken en om in de yogalessen de combinatie van de gekozen verschillende methodes en levenshoudingen te ervaren. Dan kun je de bij jou passende elementen oppikken en aan je leven toevoegen.

praktische informatie

 • De lessen worden gevolgd op eigen risico.
 • De oefeningen mogen geen pijn doen of het lichaam te veel belasten. Bij twijfel is het altijd beter de behandelend arts (of huisarts) te raadplegen over het volgen van yogalessen.
 • Breng me altijd op de hoogte van je lichamelijke conditie, veranderingen in je gezondheid (genezing) en ook  indien je zwanger bent of kort geleden moeder bent geworden.
 • Draag s.v.p. loszittende kleding waarin je je makkelijk kunt bewegen.
 • Het is verstandig om vlak voor een les niet of weinig te eten.   
 • Het is aan te raden om 10 minuten voor het begin van de les aanwezig te zijn zodat je in harmonie komt met de ruimte en tot rust komt na de activiteiten van die dag.

tips bij oefeningen

Om bij het oefenen het meeste profijt te hebben:

 • luister naar je lichaam en doe wat jij voelt dat goed voor je is
 • Forceer niet en beweeg binnen je eigen ruimte
 • Let op je houding
 • Let niet op wat een ander doet
 • Hoe lenig je bent is niet belangrijk want ook een kleine beweging geeft doorstroming
 • Blijf ademen en beschouw adem als een dragende kracht tijdens het oefenen
 • Ontspan en wees met alle aandacht bij de oefeningen
 • Heb geduld met jezelf (het doel is niet belangrijk, de weg ernaar toe juist wel)
 • Vertrouw op jezelf en ga door (geeft niet op)
 • Laat je ego los en geniet

Ieder ervaart yoga op z’n eigen unieke manier, dus gebruik tijdens yogasessies je eigen gevoel, je intuïtie, je bewustzijn en je innerlijke kracht om de transformatie in je lichaam en geest in je eigen tempo en met je eigen keuze te bevorderen.